Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu

Certyfikat uprawnia do stosowania metody Makaton (polskiej wersji KONi) w usprawnianiu rozwoju mowy i porozumiewania się osób z potrzebami komunikacyjnymi, szczególnie dzieci z dysfunkcjami werbalnymi.

Certyfikat nie upoważnia do prowadzenia seminariów, wykładów, kursów i szkoleń na temat metody Makaton. Dla celów nauczania metody wymagane jest dalsze kształcenie.
Warunki uzyskania tytułu
Dyplomowanego Terapeuty Makatonu
1. Wykształcenie wyższe: pedagog, logopeda, fizjoterapeuta
2. Ukończenie szkoleń Makatonu I, II i III stopnia, oraz Muzyka i zabawa w Makatonie - jako specjalista.
3. Udokumentowane terapie metodą Makaton, czyli przygotowanie sprawozdania z 3 (prze-)prowadzonych terapii metodą Makaton, obejmujące:
a. dane użytkownika (dziecka/dorosłego): imię i nazwisko, wiek, dysfunkcja
b. podjęte działania-terapia (narzędzia diagnozy, sposób prowadzenia terapii, rodzaj wprowadzanych znaków, inne prowadzone równolegle oddziaływania, ewaluacja)
c. częstotliwość pracy
d. współpraca z rodziną użytkownika
e. efekty
f. film dokumentujący pracę i osiągnięcia zastosowanych działań
Po pozytywnej weryfikacji sprawozdania możliwe będzie przystąpienie do Kolokwium kwalifikacyjnego
4. Kolokwium kwalifikacyjne obejmuje:
a. sprawdzenie umiejętności diagnostycznych dysfunkcji komunikacyjnych
b. sprawdzenie biegłości w gestach Makatonu
c. sprawdzenie biegłości w symbolach graficznych Makatonu
d. interpretację gestami i symbolami graficznymi Makatonu zadanego tekstu

Po pomyślnym przejściu kolokwium wystawiony zostanie
Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu z indywidualnym numerem identyfikacyjnym