Wyszukiwarka

Gesty - aktualizacja


Podczas tworzenia (2001-2005) polskiej wersji gestów (KONi - Komunikacja Osób Niepełnosprawnych) znaki były weryfikowane wielokrotnie w środowisku osób niepełnosprawnych, aby w ten sposób najpełniej zidentyfikować najprostsze w wykonaniu i zapamiętaniu znaki. Podczas trwania eksperymentu robocza wersja znaków (zarówno manualnych jak i graficznych oraz słownictwa) nosiła nazwę Polska Wersja Eksperymentalna Makaton. W tym czasie kilka gestów zastało zmodyfikowanych pod względem motorycznym oraz niektóre pojęcia otrzymały dodatkowy, drugi gest. Dotyczą one poniższych znaków: mama, tata, koniec, chleb, czekolada, cukier, samolot, szkoła, łyżwy, telewizor, robić,

Dalsze weryfikacje gestów sprawiły, że został dodany (2010 - 2011) dodatkowy znak dla pojęć: smaczny, niegrzeczny, malutki, spać, łóżko, dziękuję. Zmieniony został gest (2011) ciocia, wujek.