Wyszukiwarka

Program - Poziom Podstawowy (I)

PIĄTEK (15.30-19.30)

Sesja praktyczna: Wspólne porozumiewanie się

ćwiczenia związane z doświadczaniem trudności w porozumiewaniu się

komunikacja i jej naturalne elementy

Wykład: Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji (AAC)

podstawowe informacje o AAC:

czym jest AAC?

podział systemów, zestawów oraz znaków AAC

Wykład: Program Językowy Makaton - podstawowe informacje

historia i terminologia

Słownictwo Podstawowe i Słownictwo Dodatkowe

podział znaków Makatonu (z. graficzne i z. manualne)

adresaci programu Makaton

poziomy stosowania znaków

Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 1 poziomu Słownictwa Podstawowego (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 1 poziomu Słownictwa Podstawowego (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające

Wykład: Cel i zalety stosowania znaków Makatonu

podstawowe informacje o zaletach stosowania znaków Makatonu

SOBOTA (9.00-16.00)

Sesja praktyczna: Powtórzenie gestów Makatonu z 1. poziomu SP

ćwiczenia powtarzające i utrwalające

Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 2 poziomu SP (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 2 poziomu SP (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające

Wykład: Wstęp do symboli graficznych Makatonu

podstawowe informacje o symbolach graficznych Makatonu:

charakterystyka symboli Makatonu

adresaci symboli graficznych Makaton

kryteria tworzenia symboli Makatonu

Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 3 poziomu SP (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 3 poziomu SP (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające i sprawdzające poznane gesty i symbole Makatonu z p.1,2,3 SP

Sesja praktyczna 6: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 4 poziomu SP (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 4 poziomu SP (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające

Wykład: Metodyka pracy znakami Makatonu (cz.1.) (sposoby nauczania)

wielospecjalistyczna diagnoza kompetencji istotnych w procesie porozumiewania się znakami Makatonu – diagnoza dla rozwoju (tzw. diagnoza funkcjonalna)

dobór pierwszych znaków (gest lub symbol) w zależności od kompetencji dziecka/dorosłego

dobór znaków

dobór pierwszych pojęć

sposoby nauczania gestów i symboli Makatonu

Wykład: Metodyka pracy znakami Makatonu (cz.2.) (technologia prosta i zaawansowana):

ogólne zasady tworzenia tablic/książek/folderów komunikacyjnych

zasady ułożenia symboli graficznych w pomocach komunikacyjnych (m.in.: u. tematyczne, u. lingwistyczne, kod kolorów, klucz Fitzgeralda, etc.)

ogólne zasady wykorzystania symboli graficznych w otoczeniu (m.in.: etykietowanie, plany dnia, czynności, etc.)

zastosowanie technologii zaawansowanej w pomocach komunikacyjnych

Sesja praktyczna: Powtórzenie gestów

powtórzenie poznanych na szkoleniu gestów Makatonu z poziomu SP (1-4)

podsumowanie i ocena szkolenia

Wręczenie Certyfikatów uczestnikom szkolenia