statystyki

statystyka

KOMUNIKATOR

Oferta » KOMUNIKATOR

Komunikator KONI
to program umożliwiający dzieciom i dorosłym z potrzebami komunikacyjnymi głosowe porozumiewanie się za pomocą symboli graficznych MAKATON i głosu nagranego syntezatorem mowy.


kon.png

OŚRODKI PO SZKOLENIU

kon[2].png

OŚRODKI NIEPRZESZKOLONE

kon[3].png

INDYWIDUALNIE PO SZKOLENIU

kon[4].png

INDYWIDUALNIE BEZ SZKOLENIA

koniC[4].png

DEMO

Instrukcja KONi