statystyki

statystyka

KOMUNIKATOR

Oferta » KOMUNIKATOR

Komunikator KONI 3.0

to program umożliwiający dzieciom i dorosłym z potrzebami komunikacyjnymi głosowe porozumiewanie się za pomocą symboli graficznych MAKATON i głosu nagranego syntezatorem mowy.


Wymagania sprzętowe:
Komputer, notebook, tablet (z ekranem minimum 7 cali);
procesor 1,33 GHz; minimum 1 GB RAM ;
500 MB wolnej pamięci dyskowej.
Sprzęt musi mieć głośniki lub wyjście do ich podłączenia.

Wymagania programowe:
System operacyjny Windows z przeglądarką Firefox(komputery i tablety - min 7")
lub Android (tablety - min. 7")

Przy zakupie należy wybrać program z odpowiednim systemem operacyjnym, ponieważ po dokonaniu zakupu (i przesłaniu linku) nie ma możliwości wymiany ani zwrotu.


KONI
służy nie tylko do porozumiewania się, ale jest doskonałą pomocą do nauki języka polskiego - komunikowania się w poprawny gramatycznie sposób. Układ tablic pozwala na tworzenie poprawnych w języku polskim wypowiedzi jednym słowem lub zdaniem złożonym z większej ilości symboli.
Program obejmuje ponad ok. 5000 różnych wariantów słów-symboli podzielonych tematycznie, dostosowanych do osób (JA, TY, ON, ONA, ONO oraz MY, ONI, ONE - bez WY) w czasie teraźniejszym, z których można budować zdania w odpowiedniej formie gramatycznej.
Ponieważ jest to program o charakterze lingwistyczno-frazelogiczno-fleksyjnym nie ma możliwości dodawania własnych znaków.
Konstrukcje dotyczą podstawowych zależności i w oczywisty sposób nie obejmują wszystkich możliwych wariantów. Wystarczają jednak do konstruowania jednoznacznych i dość rozbudowanych komunikatów.
Program KONI dostępny jest z głosem damskim (Maja) lub męskim (Jacek) nagranym syntezatorem mowy Ivona (jakość mowy wyznacza zastosowany w nim algorytm). Wyboru właściwego głosu dokonuje się przy zakupie programu.
KONI obejmuje symbole graficzne polskiej wersji Makaton, jedynego systemu AAC w Polsce opracowanego na podstawie badań naukowych i weryfikacji eksperymentalnej wśród krajowych użytkowników AAC. Symbole graficzne systemu Makaton odpowiadają polskiej kulturze (język, obyczaje, religia, etc.).
Program KONI już po zainstalowaniu i załadowaniu na własne urządzenie jest gotowe do użycia. Szybkość doboru słów-symboli, czyli „poruszania się” w programie zależy od indywidualnych możliwości językowych i intelektualnych użytkownika.
KONI w obecnej wersji działa w systemie operacyjnym Windows (i zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox) oraz na systemie Android. Państwa opinie, uwagi i sugestie będę dla nas cenne.
windowsLogo[1].png

KONi na Windows

androidLogo.png

KONi na Android

koniC[4].png

DEMO