statystyki

statystyka

KOMUNIKATOR

Oferta » KOMUNIKATOR

Komunikator KONI 3.0

to program umożliwiający dzieciom i dorosłym z potrzebami komunikacyjnymi głosowe porozumiewanie się za pomocą symboli graficznych MAKATON i głosu nagranego syntezatorem mowy.


Wymagania sprzętowe:
Komputer, notebook, tablet (z ekranem minimum 7 cali);
procesor 1,33 GHz; minimum 1 GB RAM ;
500 MB wolnej pamięci dyskowej.
Sprzęt musi mieć głośniki lub wyjście do ich podłączenia.

Wymagania programowe:
System operacyjny Windows z przeglądarką Firefox(komputery i tablety - min 7")
lub Android (tablety - min. 7")

Przy zakupie należy wybrać program z odpowiednim systemem operacyjnym, ponieważ po dokonaniu zakupu ne będzie możliwa wymiana


KONI
służy nie tylko do porozumiewania się, ale jest doskonałą pomocą do nauki języka polskiego - komunikowania się w poprawny gramatycznie sposób. Układ tablic pozwala na tworzenie poprawnych w języku polskim wypowiedzi jednym słowem lub zdaniem złożonym z większej ilości symboli.
Program obejmuje ponad ok. 5000 różnych wariantów słów-symboli podzielonych tematycznie, dostosowanych do osób (JA, TY, ON, ONA, ONO oraz MY, ONI, ONE - bez WY) w czasie teraźniejszym, z których można budować zdania w odpowiedniej formie gramatycznej.
Ponieważ jest to program o charakterze lingwistyczno-frazelogiczno-fleksyjnym nie ma możliwości dodawania własnych znaków.
Konstrukcje dotyczą podstawowych zależności i w oczywisty sposób nie obejmują wszystkich możliwych wariantów. Wystarczają jednak do konstruowania jednoznacznych i dość rozbudowanych komunikatów.
Program KONI dostępny jest z głosem damskim (Maja) lub męskim (Jacek) nagranym syntezatorem mowy Ivona (jakość mowy wyznacza zastosowany w nim algorytm). Wyboru właściwego głosu dokonuje się przy zakupie programu.
KONI obejmuje symbole graficzne polskiej wersji Makaton, jedynego systemu AAC w Polsce opracowanego na podstawie badań naukowych i weryfikacji eksperymentalnej wśród krajowych użytkowników AAC. Symbole graficzne systemu Makaton odpowiadają polskiej kulturze (język, obyczaje, religia, etc.).
Program KONI już po zainstalowaniu i załadowaniu na własne urządzenie jest gotowe do użycia. Szybkość doboru słów-symboli, czyli „poruszania się” w programie zależy od indywidualnych możliwości językowych i intelektualnych użytkownika.
KONI w obecnej wersji działa w systemie operacyjnym Windows (i zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox) oraz na systemie Android. Państwa opinie, uwagi i sugestie będę dla nas cenne.
androidLogo.png

KONi na Android

windowsLogo[1].png

KONi na Windows

koniC[4].png

DEMO