Wyszukiwarka

WSCHOWA

Szkolenie Muzyka i Zabawa w Makatonie

przeznaczenie: specjaliści & rodzice

warunki uczestnictwa: posiadanie Certyfikatu stopnia I


adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka

Ul. T. Kościuszki 25

67-400 Wschowa


data: 04.03.2018

czas rozpoczęcia: godz. 9.00-16.00

opłata:
- 200 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
- 140 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
- 200 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia)

opłata obejmuje zestaw pomocy dydaktycznych:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- CD i śpiewnik "Pobawmy się Razem"
- torbę
- certyfikat/zaświadczenie (rodzic)

NABÓR ZAMKNIĘTY - BRAK MIEJSC