POZNAŃ

Szkolenie Podstawowe (I)
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice

adres:

Biurowiec ATANER (dawna nazwa DELTA) obecnie również napis PSI
aula (4 piętro)
ul. Towarowa 35, POZNAŃ
Biurowiec znajduje się po drugiej stronie ulicy, naprzeciw dworca PKP/PKS

data:

16-17.11.2018
czas rozpoczęcia: piątek godz.15.30-19.30 i sobota godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W OBU PEŁNYCH DNIACH SZKOLENIA !

opłata:

300 zł specjalista;
200 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością;
220 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością;

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziomy 1-4)
- płytę CD z symbolami graficznymi Makatonu z poziomów 1-4
- torbę, długopis, identyfikator ze smyczą
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)
- catering kawowy

nabór zamknięty - BRAK WOLNYCH MIEJSC