POZNAŃ

Szkolenie Podstawowe (I)
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice - osoby zaszczepione lub z testem 48 h

adres:

Biurowiec ATANER (dawna nazwa DELTA) AULA (4 piętro)
ul.Towarowa 35
POZNAŃ (naprzeciwko dworca kolejowego i Pks)

data:

26-27.11.2021
czas rozpoczęcia: piątek godz.16.00-20.00 i sobota godz. 9.00-16.15
dla otrzymania certyfikatu - OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W OBU PEŁNYCH DNIACH SZKOLENIA

opłata:

370,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
260,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (nie specjalista) (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
370,00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia);

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziomy 1-4)
- płytę CD z symbolami graficznymi Makatonu z poziomów 1-4
- torbę, długopis, identyfikator ze smyczą
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

nabór zamknięty - brak miejsc

Do góry