Wyszukiwarka

CERTYFIKATY

Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu

Warunki uzyskania tytułu
Dyplomowany Terapeuta Makatonu
1. Ukończenie szkoleń Makatonu I, II i III stopnia, oraz Muzyka i zabawa w Makatonie
2. Udokumentowane terapie metodą Makaton
3. Pomyślne zaliczenie kolokwium kwalifikacyjnego

Certyfikat szkolenia III-go stopnia

1. Doskonalenie (w ćwiczeniach praktycznych - w dialogach i opowiadaniach) umiejętności posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makatonu Słownictwa Podstawowego z poziomów 1,2,3,4, dodatkowego, Zwierzęta)
2. Tłumaczenie i interpretacja tekstu na gesty i symbole graficzne Makatonu
3. Gramatyka w znakach Makatonu
4. Nauka pond 200 gestów i symboli graficznych Makatonu (Słownictwo Podstawowe poziomy 5,6,7,8)
5. Upoważnia do starań o Dyplomowanego Terapeutę MakatonuCertyfikat szkolenia II-go stopnia

1. Doskonalenie (w ćwiczeniach praktycznych) umiejętności posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makatonu Słownictwa Podstawowego z poziomów 1,2,3,4)
2. Wiadomości o podnoszeniu umiejętności dziecka w posługiwaniu się symbolami graficznymi Makaton (kompetencje komunikacyjne)
3. Nauka pond 100 gestów i symboli graficznych Makatonu (Słownictwo Podstawowe poziom dodatkowy-9; Słownictwo Dodatkowe – temat Zwierzęta)
Certyfikat szkolenia I-go stopnia

1. Ogólne informacje o AAC
2. Szczegółowa wiedza z zakresu Programu Językowego Makaton
(historia, terminologia, Słownictwo Podstawowe i Dodatkowe, znaki graficzne i znaki manualne Makatonu, metodyka pracy znakami Makatonu – diagnoza, wprowadzanie znaków, pomoce komunikacyjne do stosowania znaków Makatonu)
3. Nauka pond 200 gestów i symboli graficznych Makatonu (Słownictwo Podstawowe poziomy 1,2,3,4)
Certyfikat muzyka i zabawy w Makatonie

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makatonu Słownictwa Podstawowego z poziomów 1,2,3,4 w piosenkach i wierszykach
2. Znaczenie zabawy w kształtowaniu umiejętności porozumiewania się dziecka (zabawa naprzemienna, z podziałem na role, związana z czynnościami rutynowymi, aktywne czytanie książek)
3. Tworzenie tablic wyboru, kontekstowych i uczestnictwa z symbolami Makatonu w technologii prostej oraz technologii zaawansowanej przy użyciu Go Talker'ów