Wyszukiwarka

Symbole Makatonu

W Makatonie każde uczone pojęcie ma swój odpowiedni symbol (znak graficzny). Na Program (zakres podstawowy) składa się około 450 symboli podstawowych (dalej Słownictwo) i około 7000 symboli uzupełniających, dodatkowych. Liczba ogólna symboli odpowiada ilości wszystkich pojęć i jest to około 7 500 znaków. Symbolom podobnie, jak gestom towarzyszy zawsze poprawna, gramatyczna mowa (zależnie od możliwości dziecka/dorosłego). Znaki utworzone zostały (adaptacja polegająca na zmianie wizerunku niektórych symboli oraz utworzeniu nowych) w Polsce w latach 2001-2003 przez dr Bogusławę Kaczmarek.

Znaki graficzne Makatonu są czarno-białymi (czarna figura, białe tło) rysunkami liniowymi, pokrywającymi znaczenie pojęć, które przedstawiają. Odznaczają się przejrzystością i prostotą, co pozwala na ich ręczne (bez konieczności używana drukarki) rysowanie. Przykładowe dalejsymbole graficzne Makatonu. Oprócz prostoty symbole Makatonu dla lepszej orientacji w odczytywaniu, wykorzystują grubą linię dla oznaczenia podstawy znaku.

Makaton jest Programem Językowym, czyli uporządkowanym spójnym systemem znaków z określonymi regułami użycia oraz tworzenia nowych; wykorzystuje logiczne zasady klasyfikowania symboli, odczytywania oraz tworzenia nowych np. wszystkie pojęcia określające relacje rodzinne przedstawione są symbolem wykorzystującym koło; pytania – znak zapytania; czasowniki - postać lub część ciała postaci, etc.

Zasady wykorzystywania symboli Makatonu są takie same, jak we wszystkich innych systemach/zestawach AAC. Układ znaków graficznych w pomocach komunikacyjnych (tablicach/ książkach komunikacyjnych oraz pomocach komputerowych) jest szeregowy lub kolumnowy, tematyczny lub w według kodu kolorów lub klucza Fitzgeralda w zależności od preferencji i możliwości osób z tych pomocy korzystających.

Symbole Makatonu nie obejmują haseł (podpisów) wpisanych wewnątrz symbolu graficznego, jak ma to miejsce przy pozostałych systemach graficznych AAC, ale opis znajduje się nad lub pod symbolem lub nie ma go w ogóle. Pod tym względem Makaton zakłada dowolność tj. opis może, ale nie musi być stosowany. Technika opisu jest dowolna, zarówno w wyborze formy - (drukowane, wielkie litery lub małe pisane litery), jak i umiejscowienia opisu - podpis może być umieszczony nad lub pod symbolem.

Symbole Makatonu służą wspomaganiu mowy przy równoczesnym jej rehabilitowaniu. Terapia logopedyczna mowy przebiega równolegle wraz z wprowadzaniem form graficznych.

* W Polsce stosowana jest tylko polska wersja (zaadoptowana) znaków graficznych systemu Makaton.