Wyszukiwarka

Szkolenia Makatonu

W warsztatach szkoleniowych Makatonu mogą wziąć udział wszyscy, którzy pragną poznać metodę i wspomagać osoby, którym porozumiewanie się sprawia trudność. Nauka metody jest bardzo prosta. Po zakończonym kursie uczestnicy potrafią swobodnie posługiwać się zdobytymi umiejętnościami.

Jeżeli grupa rodziców lub specjalistów wyrazi zainteresowanie szkoleniem, istnieje możliwość przybycia Instruktora i zorganizowanie warsztatów na miejscu (zob. warunki). Szkolenia nie są organizowane dla placówek, które dodatkowo pobierają opłatę od uczestników, jak np.: ośrodki doskonalenia nauczycieli, centra metodyczne, etc. Kursy są przeprowadzane tylko dla przedszkoli, szkół, ośrodków, w których przebywają osoby z niepełnosprawnością a osoby organizujące nie pobierają żadnych dodatkowych opłat.

Podczas szkoleń, które mają formę praktyczną ! uczestnicy poznają kolejno: I Poziom Podstawowy - ok. 200 gestów i 200 symboli, II Poziom Zaawansowany - ok. 150 gestów i 150 symboli, III Poziom Rozszerzony - ok. 200 gestów i 200 symboli. Dodatkowo uczestnicy otrzymują zeszyt szkoleniowy, podręcznik z poznawanymi podczas kursu gestami, ulotkę, długopis, torbę oraz Certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności. Wszystkie materiały kursowe i pomoce dydaktyczne Makatonu wykonywane są bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Fundusz na ich realizację pochodzi z opłat kursowych.

Wszystkie inne szkolenia - niepotwierdzone przez PRKM - prowadzone na terenie Polski przez osoby niewykształcone w tym kierunku (stopień Instruktora), są warsztatami niezatwierdzonymi i nieprawnymi! Za jakość uczonych gestów i formę tych szkoleń nie odpowiada PRKM !!

Osobą odpowiedzialną w Polsce za wszystkie szkolenia (stopnia I, II, III oraz Muzyka i Zabawa - program, kształt, nauczane kompetencje) z zakresu Programu Makatono jest dr B.B.Kaczmarek. Jest autorką polskiej wersji Makaton oraz osobą zajmującą się rozwojem metody w Polsce.

Od roku 2010 szkolenia z zakresu metody Makaton prowadzi również mgr Jolanta Szwiec-Kolanko i od 2011 mgr Dagmara Czernek (asystentki ds. szkoleń), osoby przeszkolone i przygotowane przez dr B.Kaczmarek, nauczyciele z dużym doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie komunikacji alternatywnej; członkinie zespołu PRKM.