Wyszukiwarka

SYMTABA 4.0

DEMO

DEMO

MAKATON SymTab 4.0 z możliwością łatwego wyszukiwania modyfikacji podpisów symboli i dodawania bibliotek tematycznych


SymTab'a (Sym-symbole, Tab- tablica) to najnowszy z edytorów do tworzenia tablic i książek komunikacyjnych za pomocą symboli graficznych systemu MAKATON/KONi. Umożliwia również tworzenie planów aktywności, tablic tematycznych, kontekstowych, nakładek do Go-talk’ów, planów dnia oraz wszelkich innych pomocy graficznych, które ułatwiają dzieciom i dorosłym z potrzebami komunikacyjnymi rozwijanie umiejętności porozumiewania się. Narzędzie służy przede wszystkim rodzicom, opiekunom, nauczycielom, specjalistom, którzy na co dzień potrzebują szybkiego dostępu do słownictwa, które zapewni im możliwość porozumiewania się z użytkownikami Makatonu w wielu różnych sytuacjach.

Aplikacja (podstawowa jej cześć Baza 4.0) oferuje bardzo bogaty zakres pojęć około 1000podstawowych znaków graficznych systemu Makaton (czarno-białych) zarówno w l. poj., jak i w l. mn. Symbole zapisane są alfabetycznie, pochodzą z różnych dziedzin tematycznych, obejmując również całe Słownictwo Podstawowe (poziomy 1-8 +poziom Dodatek). Do części podstawowej (Bazy 4.0) dopasowane są odpowiednio biblioteki z szerokim zakresem znaków, pogrupowane tematycznie w dziedziny, m.in. takie jak: kuchnia i żywność (756 znaków), zwierzęta i środowisko (767 z.), ciało i zdrowie (456 z.), emocje (168 z.), odzież (246 z.), ludzie i zawody (ok. 750 z.), sport i rehabilitacja (ok. 700 z.), transport (ok. 500 z.) etc. Symbole posiadają etykiety z podpisami.

Ze względu na różny poziom umiejętności użytkowników AAC (percepcyjnych, motorycznych, sposób wskazywania na symbole) SymTab'a oferuje możliwość wyboru wielkości symboli graficznych aż w 6 rozmiarach rozłożonych równomiernie na stronie A4: 1 symbol/ 4 symbole/ 6 symboli / 9 symboli/ 12 symboli/ 20 symboli.

Wyszukiwanie symboli odbywa się poprzez: na stronie głównej z lewej strony (nazwa) w ramce wyszukaj wpisujemy nazwę potrzebnego znaku, który pojawi się w kolumnie po prawej stronie (symbole). Symbol należy przenieść w wybrane pole znaku. Przeniesienie symbolu w pole podpisu wyświetla podpis, który po kliknięciu myszką (bądź klawiszem) dopasuje się do wielkości etykiety w zależności od wybranego rozmiaru znaku. Podpis symbolu można dowolnie modyfikować. Tytuł tablicy - tablice można zatytułować według własnej potrzeby. Drukowanie symboli - przygotowaną tablicę można wydrukować klikając symbol drukować. Można też tablicę zapisać wybierając w opcji drukowania format PDF.

Wymagania edytora SymTab 4.0

Komputer z myszką.
SymTab 4.0 funkcjonuje z przeglądarką internetową FIREFOX (gwarantuje najlepsze oddanie obrazu ekranowego)- do pobrania TUTAJ dla Windows.

SymTab 4.0 jest doskonałym, prostym i szybkim narzędziem umożliwiającym za pomocą symboli graficznych Makatonu wspomaganie umiejętności komunikacyjnych i językowych użytkowników AAC.


Program już po zainstalowaniu i załadowaniu na własne urządzenie jest gotowy do użycia. SymTaba (po opłaceniu zamówienia) przesyłana jest na mail zamawiającego w postaci linku z kodami i wpisaną w program licencją.

Zabezpieczenie kopii programu

Link do pobrania programu będzie aktywny przez 14 dni. Zalecamy usilnie zrobienie kopii zapasowej na wypadek uszkodzenia sprzętu, bądź konieczności przeinstalowania programu. Ponowne wygenerowanie programu wymagać będzie dokonania ponownego zakupu.

Galeria
ikona[2].jpg

OŚRODKI PO SZKOLENIU

ikona[3].jpg

OŚRODKI NIEPRZESZKOLONE

ikona[4].jpg

RODZICE PO SZKOLENIU

ikona[1].jpg

RODZICE BEZ SZKOLENIA

Facebook