Wyszukiwarka

KOMUNIKATOR

Komunikator KONI 3.0

to program umożliwiający dzieciom i dorosłym z potrzebami komunikacyjnymi głosowe porozumiewanie się za pomocą symboli graficznych MAKATON i głosu nagranego syntezatorem mowy.

Wymagania sprzętowe:

Komputer, notebook, tablet (z ekranem minimum 7 cali); procesor 1,33 GHz; minimum 1 GB RAM ; 500 MB wolnej pamięci dyskowej. Sprzęt musi mieć głośniki lub wyjście do ich podłączenia.

Wymagania programowe:

System operacyjny Windows z przeglądarką Firefox(komputery i tablety - min 7") lub Android (tablety - min. 7").
Przy zakupie należy wybrać program z odpowiednim systemem operacyjnym, ponieważ po dokonaniu zakupu (i przesłaniu linku) nie ma możliwości wymiany ani zwrotu. .
KONI służy nie tylko do porozumiewania się, ale jest doskonałą pomocą do nauki języka polskiego - komunikowania się w poprawny gramatycznie sposób. .
Układ tablic pozwala na tworzenie poprawnych w języku polskim wypowiedzi jednym słowem lub zdaniem złożonym z większej ilości symboli. .
Program obejmuje ponad ok. 5000 różnych wariantów słów-symboli podzielonych tematycznie, dostosowanych do osób (JA, TY, ON, ONA, ONO oraz MY, ONI, ONE - bez WY) w czasie teraźniejszym, z których można budować zdania w odpowiedniej formie gramatycznej.
Ponieważ jest to program o charakterze lingwistyczno-frazelogiczno-fleksyjnym nie ma możliwości dodawania własnych znaków. Konstrukcje dotyczą podstawowych zależności i w oczywisty sposób nie obejmują wszystkich możliwych wariantów. Wystarczają jednak do konstruowania jednoznacznych i dość rozbudowanych komunikatów. .
Program KONI dostępny jest z głosem damskim (Maja) lub męskim (Jacek) nagranym syntezatorem mowy Ivona (jakość mowy wyznacza zastosowany w nim algorytm). Wyboru właściwego głosu dokonuje się przy zakupie programu. Po opłaceniu faktury należy pdodać dane użytkownika i jedenaście imion z najbliższego otoczenia użytkownika.
KONI obejmuje symbole graficzne polskiej wersji Makaton, jedynego systemu AAC w Polsce opracowanego na podstawie badań naukowych i weryfikacji eksperymentalnej wśród krajowych użytkowników AAC. Symbole graficzne systemu Makaton odpowiadają polskiej kulturze (język, obyczaje, religia, etc.). .
Program KONI już po zainstalowaniu i załadowaniu na własne urządzenie jest gotowe do użycia. Szybkość doboru słów-symboli, czyli „poruszania się” w programie zależy od indywidualnych możliwości językowych i intelektualnych użytkownika. KONI w obecnej wersji działa w systemie operacyjnym Windows (i zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox) oraz na systemie Android. Państwa opinie, uwagi i sugestie będę dla nas cenne.

Galeria
windowsLogo[1].png

KONi na Windows

androidLogo.png

KONi na Android

koniC[4].png

DEMO

 
Facebook