Wyszukiwarka

KOMUNIKATOR

Komunikator KONi 3.0 i KONI 4.0

to program umożliwiający dzieciom i dorosłym z potrzebami komunikacyjnymi, głosowe porozumiewanie się za pomocą symboli graficznych MAKATON i głosu nagranego syntezatorem mowy.

NOWOŚĆ: Wersja 4.0 ma możliwość ukrywania całych kategorii i symboli w poszczególnych kategoriach. W ten sposób można ograniczyć zakres komunikacji do kilku dziedzin w celu ułatwienia użytkownikom wdrożenia się w posługiwanie się Komunikatorem KONi

Wymagania sprzętowe:

Program został opracowany na system ANDROID. Może być jednak używany na komputerach z system WINDOWS z zainstalowanym emulatorem systemu android BlueStacks (do pobrania). Tablet z systemem ANDROID (z ekranem min 7 cali); procesor 1,33 GHz; min 1 GB RAM ; 500 MB wolnej pamięci dyskowej. Sprzęt musi mieć głośniki lub wyjście do ich podłączenia.

INSTALCJA I OBSLUGA


KONI służy nie tylko do porozumiewania się, ale jest doskonałą pomocą do nauki języka polskiego - komunikowania się w poprawny gramatycznie sposób. Układ tablic pozwala na tworzenie poprawnych w języku polskim wypowiedzi jednym słowem lub zdaniem złożonym z większej ilości symboli.

Program obejmuje ponad ok. 5000 różnych wariantów słów-symboli podzielonych tematycznie, dostosowanych do osób (JA, TY, ON, ONA, ONO oraz MY, ONI, ONE - bez WY) w czasie teraźniejszym, z których można budować zdania w odpowiedniej formie gramatycznej. Ponieważ jest to program o charakterze lingwistyczno-frazelogiczno-fleksyjnym nie ma możliwości dodawania własnych znaków. Konstrukcje dotyczą podstawowych zależności i w oczywisty sposób nie obejmują wszystkich możliwych wariantów. Wystarczają jednak do konstruowania jednoznacznych i dość rozbudowanych komunikatów.

Program KONI dostępny jest z głosem damskim (Maja) lub męskim (Jacek) nagranym syntezatorem mowy Ivona (jakość mowy wyznacza zastosowany w nim algorytm). Wyboru właściwego głosu dokonuje się przy zakupie programu.

KONI dedykowane jest do odbiorcy, czyli po opłaceniu zamówienia należy podać dane użytkownika i jedenaście imion z jego najbliższego otoczenia, rozpoczynając od niego i uwzględniając zdrobnienia, jeśli są stosowane.

Program obejmuje symbole graficzne polskiej wersji Makaton, jedynego systemu AAC w Polsce opracowanego na podstawie badań naukowych i weryfikacji eksperymentalnej wśród krajowych użytkowników komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Symbole graficzne systemu Makaton odpowiadają polskiej kulturze (język, obyczaje, religia, etc.).

Program KONI już po zainstalowaniu i załadowaniu na własne urządzenie jest gotowe do użycia. Szybkość doboru słów-symboli, czyli „poruszania się” w programie zależy od indywidualnych możliwości językowych i intelektualnych użytkownika. Może on posługiwać się pojedynczymi symbolami albo złożonymi zdaniami. Komunikator (po opłaceniu zamówienia) przesyłany jest na mail zamawiającego w postaci linku z kodami i wpisaną w program licencją.

Zabezpieczenie kopii programu

Link do pobrania programu będzie aktywny przez 14 dni. Zalecamy usilnie zrobienie kopii zapasowej na wypadek uszkodzenia sprzętu, bądź konieczności przeinstalowania programu. Ponowne wygenerowanie programu wymagać będzie dokonania ponownego zakupu.

Galeria
koni-40.png

KONi 4.0

koni-40-update.png

KONi 4.0 update

koniC[4].png

DEMO

 
Facebook