CERTYFIKATY SPECJALISTÓW

Certyfikat szkolenia I-go stopnia

1. Ogólne informacje o AAC 2. Szczegółowa wiedza z zakresu Programu Językowego Makaton (historia, terminologia, Słownictwo Podstawowe i Dodatkowe, znaki graficzne i znaki manualne Makatonu, metodyka pracy znakami Makatonu – diagnoza, wprowadzanie znaków, pomoce komunikacyjne do stosowania znaków Makatonu) 3. Nauka pond 200 gestów i symboli graficznych Makatonu (Słownictwo Podstawowe poziomy 1,2,3,4).

 

 

 

 

 

Certyfikat szkolenia II-go stopnia

 

1. Doskonalenie (w ćwiczeniach praktycznych) umiejętności posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makatonu Słownictwa Podstawowego z poziomów 1,2,3,4) 2. Wiadomości o podnoszeniu umiejętności dziecka w posługiwaniu się symbolami graficznymi Makaton (kompetencje komunikacyjne) 3. Nauka pond 100 gestów i symboli graficznych Makatonu (Słownictwo Podstawowe poziom dodatkowy-9; Słownictwo Dodatkowe – temat Zwierzęta).

 

 

Certyfikat szkolenia III-go stopnia

 

1. Doskonalenie (w ćwiczeniach praktycznych - w dialogach i opowiadaniach) umiejętności posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makatonu Słownictwa Podstawowego z poziomów 1,2,3,4, dodatkowego, Zwierzęta) 2. Tłumaczenie i interpretacja tekstu na gesty i symbole graficzne Makatonu 3. Gramatyka w znakach Makatonu 4. Nauka pond 200 gestów i symboli graficznych Makatonu (Słownictwo Podstawowe poziomy 5,6,7,8) 5. Upoważnia do starań o Dyplomowanego Terapeutę Makatonu.

 

 

 

Certyfikat muzyka i zabawy w Makatonie

 

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makatonu Słownictwa Podstawowego z poziomów 1,2,3,4 w piosenkach i wierszykach 2. Znaczenie zabawy w kształtowaniu umiejętności porozumiewania się dziecka (zabawa naprzemienna, z podziałem na role, związana z czynnościami rutynowymi, aktywne czytanie książek) 3. Tworzenie tablic wyboru, kontekstowych i uczestnictwa z symbolami Makatonu w technologii prostej oraz technologii zaawansowanej przy użyciu Go Talker'ów.

 

 

Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu

dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry