Szkolenia Makatonu

W szkoleniach Makatonu® mogą wziąć udział wszyscy, którzy pragną poznać metodę i wspomagać osoby, którym porozumiewanie się sprawia trudność. Nauka metody jest bardzo prosta. Po zakończonym kursie uczestnicy potrafią swobodnie posługiwać się zdobytymi umiejętnościami.

Podczas szkoleń, które mają formę praktyczną (z tego powodu nie prowadzimy SZKOLEŃ ON-LINE) uczestnicy poznają gesty i symbole graficzne systemu Makaton®, kolejno:

szkolenia z zakresu podstawowego - Słownictwa Podstawowego Makaton®:

I poziom Podstawowy, II poziom Zaawansowany, III poziom Rozszerzony

szkolenia z zakresu dodatkowego - Słownictwa Dodatkowego Makaton®:

szkolenia tematyczne obejmujące określone dziedziny tematyczne SD.

 

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje pomoce dydaktyczne: zeszyt szkoleniowy, podręcznik z gestami, pendrive z symbolami graficznymi, logowaną znakiem Maktonu torbę i smyczkę, długopis oraz Certyfikat/Zaświadczenie (zob. certyfikaty) poświadczający zdobyte umiejętności (zob. warunki).

Jeżeli grupa rodziców lub specjalistów wyrazi zainteresowanie, istnieje możliwość przybycia Instruktora i zorganizowanie szkolenia na miejscu (zob. warunki). Szkolenia nie są jednak organizowane dla instytucji, które dodatkowo pobierają opłatę od uczestników. Są przeprowadzane tylko dla placówek, w których przebywają dzieci, dorośli ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, a osoby zamawiające kurs nie pobierają dodatkowych opłat.

Osobą odpowiedzialną w Polsce za wszystkie szkolenia z zakresu Makatonu (program, kształt, nauczane kompetencje) jest dr B.B.Kaczmarek, która jest autorką polskiej wersji oraz osobą zajmującą się rozwojem Makatonu w Polsce. Szkolenia prowadzą również dwie asystentki ds. szkoleń mgr Jolanta Szwiec-Kolanko (sz. I. i sz. II) i mgr Dagmara Czernek (sz. II i sz. Zabawy) przygotowane do tej funkcji przez dr B.Kaczmarek (zob. o nas).

Jedyną firmą zajmującą się w Polsce organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu metody Makaton® (posiadającą WYŁĄCZNOŚĆ chronioną prawami autorskimi) jest Program Rozwoju Komunikacji Makaton - PRKM®. Wszystkie inne szkolenia - niepotwierdzone przez PRKM® - prowadzone na terenie Polski są warsztatami nielegalnymi. Instytucje lub osoby, które prowadzą szkolenia/seminaria/ kursy/wykłady z nauką znaków Makatonu nie posiadają do tego uprawnień i dopuszczają się łamania prawa. W przypadku jego nie przestrzegania, firma Makaton będzie zmuszona do zastosowania sankcji prawnych względem osób i organizacji, które te prawa naruszają (zob. ikonka górna prawa).

Do góry