Warunki organizacji i uczestnictwa

UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i otrzymanie za pomocą e-maila potwierdzenia (wraz z danymi do wpłaty m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty) przyjęcia formularza.
2. Złożenie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków udziału w szkoleniu.
3. O wpisaniu na listę decyduje dokonanie wpłaty (co ma szczególne znaczenie w przypadku ograniczonej liczby miejsc).
4. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia - automatyczne skreślenie uczestnika z listy.
5. Otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu (po dokonaniu wpłaty).
Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia osoba zainteresowana może wziąć udział w szkoleniu.
6. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia 100 %
- do 1 tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia 50 % kwoty
- rezygnacja ze szkolenia na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia 0 % kwoty
- rozpoczęty kurs i nie dokończony (z różnych przyczyn) równoważny jest z rezygnacją
(uczestnik nie otrzymuje zwrotu należności, nie otrzymuje certyfikatu ukończenia kursu)
NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZENOSZENIA OPŁAT Z NIEODBYTEGO SZKOLENIA NA SZKOLENIE W INNYM TERMINIE. Nie przybycie na szkolenie jest równoznaczne z rezygnacją. Ponowne uczestniczenie wymaga ponownego zapisania się na kurs i uiszczenie ponownej opłaty.
7. Ponowne zapisanie się na ten sam kurs (miasto i data) po rezygnacji i ponowna rezygnacja skutkuje zwrotem kosztów 50%; na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia 0 % kwoty.
8. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowych materiałów oraz po zakończonym szkoleniu (w miejscu szkolenia) potwierdzający udział.
9. Certyfikat ukończenia szkolenia Makaton otrzymują tylko te osoby, które brały pełny udział w kursie (pełny zakres godzinowy)
10. Dojazd, parking, nocleg oraz wyżywienie oraz parking we własnym zakresie uczestników.
11. Korekta faktury - 7 dni od czasu daty jej wystawienia.
12. Organizator może odwołać szkolenie w przypadku losowym. Wówczas uczestnik otrzymuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku wynikającym z warunków epidemiologicznych, odwołane szkolenie odbędzie się w innym terminie, a wpłaty uczestników zostaną przeniesione na ustalony nowy termin.
13. Wszelkie przejawy plagiatu tj. kopiowanie, wykorzystywanie materiałów szkoleniowych, podręczników, prezentacji szkoleniowej, informacji nabytych na szkoleniu niezwiązanych z terapią dziecka, będą skutkowały konsekwencjami prawnymi. Dodatkowo wszelkiego rodzaju nauczanie metody Makaton, prowadzenie szkoleń, seminarów, warsztatów, kursów wg programu (autorskiego) Makaton z wykorzystaniem znaków Makatonu, zarówno stacjonarne jak i w internecie jest zabronione. Takie działanie również skutkować będzie konsekwencjami prawnymi.
14. Zapisanie się uczestnika na szkolenie jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu szkolenia. Regulamin obowiązuje od 20.05.2005 r.
15. Kontakt w sprawach szkolenia tylko e-mailowy !

UCZESTNICTWO GRUP ZORGANIZOWANYCH

NIE OFERUJEMY szkoleń dla placówek czerpiących korzyści finansowe z organizacji kursów !!!
Indywidualne osoby zainteresowane mogą dołączać się do zaplanowanych szkoleń (w miarę wolnych miejsc) - informacje pojawiają się w grafiku (nabór otwarty lub nabór zamknięty).
Warunkiem wstępnym rezerwacji terminu przez placówkę jest przysłanie imiennej listy uczestników oraz informacja o zaakceptowaniu poniższych warunków.
Złożenie zamówienia na przeprowadzenia szkolenia i przysłanie informacji o akceptacji warunków jest równoznaczne z uznaniem wszystkich podanych warunków (m.in. nieodpłatna organizacja sali oraz sprzętu, jak również ciepłych napojów) dotyczących organizacji oraz udziału w szkoleniu.
1. Minimalna liczba uczestników szkolenia I, II, III - 22-24 osoby (specjaliści); sz. zabawy - 20 osób.
Do grup zorganizowanych zastrzegamy możliwość dołączenia do 10 osób indywidualnych tzw. "z zewnątrz". W przypadku, gdy liczba uczestników jest maksymalna wówczas osoby "z zewnątrz" nie są dołączane.
2. Organizator szkolenia (placówka zamawiająca kurs) zapewnia (bezpłatnie) salę (wielkość minimum 55-60 m), rzutnik multimedialny, przedłużacz z 3 gniazdami, głośniki (do laptopa), laptop (jako rezerwowy), ekran lub gładką ścianę, ustawienie krzeseł w półkola/e bez stołów (!), 3 stoły dla Instruktora na sprzęt i rozłożenie pomocy dydaktycznych, możliwość zasłaniania okien (warunek konieczny!); ciepłe napoje (kawa i herbata) dla uczestników.
3. Jeśli termin ustalany jest z wyprzedzeniem 3 miesięcy (i więcej), należy ponownie go potwierdzić najpóźniej niż na 1,5 miesiąca przed szkoleniem.
4. Przesłanie adresu miejsca szkolenia (do którego zostaną wysłane materiały szkoleniowe), najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem kursu.
5. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia 100 %
- do 1 tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia 50 % kwoty
- rezygnacja ze szkolenia na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia 0 % kwoty
- rozpoczęty kurs i nie dokończony (z różnych przyczyn) równoważny jest z rezygnacją (uczestnik nie otrzymuje zwrotu należności, nie otrzymuje certyfikatu ukończenia kursu).
NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZENOSZENIA OPŁAT Z NIEODBYTEGO SZKOLENIA NA SZKOLENIE W INNYM TERMINIE. Nie przybycie na szkolenie jest równoznaczne z rezygnacją. Ponowne uczestniczenie wymaga ponownego zapisania się na kurs i uiszczenie ponownej opłaty.


6. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowych materiałów oraz po zakończonym szkoleniu (w miejscu szkolenia) potwierdzający udział.
7. Certyfikat ukończenia szkolenia Makaton otrzymują tylko te osoby, które brały pełny udział w kursie (pełny zakres godzinowy).
8. Dokonanie wpłaty za szkolenie całej grupy - najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem kursu. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia.
9. Korekta faktury - 7 dni od czasu daty jej wystawienia.
10. Nocleg i dojazd Instruktora pokrywa Program Rozwoju Komunikacji Makaton.
11. Organizator może odwołać szkolenie w przypadku losowym. Wówczas uczestnik otrzymuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku wynikającym z warunków epidemiologicznych, odwołane szkolenie odbędzie się w innym terminie, a wpłaty uczestników zostaną przeniesione na ustalony nowy termin.
12. Wszelkie przejawy plagiatu tj. kopiowanie, wykorzystywanie materiałów szkoleniowych, podręczników, prezentacji szkoleniowej, informacji nabytych na szkoleniu niezwiązanych z terapią dziecka, będą skutkowały konsekwencjami prawnymi. Dodatkowo wszelkiego rodzaju nauczanie metody Makaton, prowadzenie szkoleń, seminarów, warsztatów, kursów wg programu (autorskiego) Makaton z wykorzystaniem znaków Makatonu, zarówno stacjonarne jak i w internecie jest zabronione. Takie działanie również skutkować będzie konsekwencjami prawnymi.
13. Zapisanie się uczestnika na szkolenie jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu szkolenia. Regulamin obowiązuje od 20.05.2005 r.
14. Kontakt w sprawach szkolenia tylko e-mailowy !

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU ZAAWANSOWANYM (II)

praca znakami Makatonu minimum przez 1 miesiąc (od I stopnia szkolenia)
posiadanie Certyfikatu stopnia podstawowego (I)UCZESTNICTWO W SZKOLENIU ROZSZERZONYM (III)

praca znakami Makatonu minimum przez 1 miesiąc (od II stopnia szkolenia)
posiadanie Certyfikatów: stopnia podstawowego (I) i stopnia zaawansowanego (II)

Do góry