Program - Zabawa w Makatonie

"Czyli jak kształtować umiejętności porozumiewania się znakami Makatonu poprzez aktywność zabawy".
Bogaty program

szkolenia w formie praktyki oferuje poznanie różnych sposobów na utrwalanie gestów i symboli Makatonu w codzienności z dziećmi. Podczas warsztatów uczestnicy pracując w grupach uczą się tworzyć (dobierać odpowiednio słownictwo i znaki) tablice komunikacyjne i kontekstowe dla codziennych sytuacji z dzieckiem, poslugiwać Go Talk'ami, omawiają wierszyki i teksty piosenki pod względem dobrania znaków Makatonu.

 

SOBOTA lub NIEDZIELA (9.00-15.00)

Sesja praktyczna: nauka gestów z zakresu Zabawy (gesty z p. Zabawa)
Sesja praktyczna: znaczenie zabawy w kształtowaniu umiejętności ważnych dla porozumiewania się dziecka
Zabawy naprzemienne
Wierszyki i piosenki z podziałem na role promujące naprzemienność
Sesja praktyczna: piosenki z gestami Makatonu
Nauka naśladownictwa
Piosenki wspomagające naukę jednego gestu lub większej ilości gestów
Techniki wyboru piosenek
Sesja praktyczna: tablice wyborów, kontekstowe, uczestnictwa w codzienności dziecka mającego trudności w porozumiewaniu
Cel i znaczenie wykorzystywania tablic wyboru, kontekstowych i uczestnictwa
Tworzenie tablic kontekstowych i uczestnictwa z symbolami Makatonu przy użyciu komunikatorów
Sesja praktyczna: czynności rutynowe
Znaczenie czynności rutynowych w komunikacji początkujących rozmówców
Czynności rutynowe - gesty zapowiadające czynności rutynowe
Sesja praktyczna: aktywne czytanie książek (z symbolami graficznymi Makatonu)
Aktywne czytania z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się
Wspólne tworzenie książek dla dzieci
Wręczenie Certyfikatów uczestnikom szkolenia

 

WARUNEK UCZESTNICTWA W SZKOLENIU z ZABAW

posiadanie Certyfikatu stopnia podstawowego (I)
na szkolenie prosimy przywieźć: nożyczki, UHU tack (masa mocująca) oraz 4 kartki z bloku A4

Do góry