Program - Poziom Zaawansowany (II)

WARUNEK UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ZAAWANSOWANYM

posiadanie Certyfikatu stopnia podstawowego (I)
praca-praktyka znakami Makatonu minimum do 2 miesięcy

 

SOBOTA lub NIEDZIELA (9.00-16.00)

dalejZAKRES POZNAWANYCH ZNAKÓW podczas szkolenia: poziom Dodatkowy + Zwierzęta

Sesja praktyczna: Wspólne porozumiewanie się
ćwiczenia związane z porozumiewaniem się Makatonem w codzienności
Sesja praktyczna: Gesty Makatonu
wspólne w grupach powtórzenie gestów z poziomów SP 1-4
ćwiczenia powtarzające gesty - konwersacyjne w grupach i parach
Sesja praktyczna: Symbole graficzne Makatonu
powtórzenie wybranych symboli graficznych z poziomów SP 1-4
ćwiczenia w odczytywaniu symboli graficznych
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z poziomu Dodatkowego (ok. 120 gestów)
zapoznanie z symbolami graficznymi Makatonu z poziomu Dodatkowego (ok. 120 symboli)
Sesja teoretyczno-praktyczna: Wykorzystanie symboli Makatonu w rozwoju komunikacyjnym i językowym dziecka – symbol jako znak językowy
doskonalenie umiejętności dziecka w posługiwaniu się symbolami graficznymi Makaton–opisywanie ilustracji symbolami Makatonu (twierdzenia i pytania)
tworzenie tekstu (np. przepis kulinarny) symbolami graficznymi Makatonu
najczęściej popełniane błędy w nauce gestów Makatonu
wykorzystanie znaków Makatonu w doskonaleniu funkcji komunikacyjnych dziecka
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z poziomu Zwierzęta SD (ok. 75 gestów)
zapoznanie z symbolami graficznymi Makatonu z poziomu Zwierzęta (ok. 75 symboli)
utrwalenie gestów Zwierząt w grupach w opracowaniu prostych wierszyków J. Brzechwy „Zwierzęta”
Sesja praktyczna: Powtórzenie gestów Makatonu
wspólne, tematyczne powtórzenie poznanych na szkoleniu gestów z poziomu Dodatkowego
podsumowanie i ocena szkolenia
Wręczenie Certyfikatów uczestnikom szkolenia

 

przerwy pomiędzy ćwiczeniami - ok 10 minut, przerwa obiadowa (sobota) ok. 20/25 minut

Do góry