Program - Poziom Rozszerzony (III)

WARUNEK UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ZAAWANSOWANYM

posiadanie Certyfikatu stopnia zaawansowanego(I)
praca-praktyka znakami Makatonu minimum do 2 miesięcy

 

PIĄTEK (16.00-19.30)

dalejZAKRES POZNAWANYCH ZNAKÓW podczas szkolenia: poziomy 5-8

Wspólne porozumiewanie się
powtórzenie gestów i symboli graficznych z poziomów 1-4 i poziomu Dodatkowego (praca w grupach)
ćwiczenia powtórzeniowe w grupach i w parach
Sesja praktyczna: Wspólne porozumiewanie się (c.d.)
posługiwanie się gestami Makatonu w konwersacjach i w krótkich opowiadaniach (praca w grupach)
Sesja praktyczna: Rozumienie gestów i symboli Makatonu
odczytywanie wiadomości przedstawionych za pomocą gestów i symboli graficznych
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 5 poziomu SP (ok. 50 gestów)
zapoznanie z symbolami graficznymi Makatonu z 5 poziomu SP (ok. 50 symboli)
ćwiczenia utrwalające w grupach (proste opowiadania)

SOBOTA (9.00-15.00)

Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 6 poziomu SP (ok. 50 gestów)
zapoznanie z symbolami graficznymi Makatonu z 6 poziomu SP (ok. 50 symboli)
ćwiczenia utrwalające gesty z poziomów 5 i 6 (konwersacje w grupach)
Sesja praktyczno-teoretyczna: Przekazywanie znaczenia w gestach i symbolach graficznych Makatonu
tłumaczenie i interpretacja tekstu na gesty i symbole graficzne
ćwiczenia w interpretowaniu i tłumaczeniu zdań oraz tekstów
Sesja praktyczno-teoretyczna: Dostosowanie komunikacji do potrzeb użytkownika
dostosowanie informacji do znaków Makatonu odpowiadających potrzebom użytkownika
poziomy stosowania znaków Makatonu
ćwiczenia usprawniające w parach i w grupach
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 7 poziomu SP (ok. 50 gestów)
zapoznanie z symbolami graficznymi Makatonu z 7 poziomu SP (ok. 50 symboli)
ćwiczenia utrwalające w grupach
Sesja praktyczno-teoretyczna: Gesty i symbole graficzne Makatonu w gramatyce
formy gramatyczne i odmiana pojęć w gestach i symbolach graficznych
ćwiczenia usprawniające w grupach
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 8 poziomu SP (ok. 50 gestów)
zapoznanie z symbolami graficznymi Makatonu z 8 poziomu SP (ok. 50 symboli)
ćwiczenia utrwalające w grupach - odczytywanie gestów z przełożeniem na symbole Makatonu
Sesja praktyczno-teoretyczna: Słownictwo Podstawowe (SP) Makatonu i Słownictwo Dodatkowe (SD)
rozwój Słownictwa Dodatkowego w gestach i w symbolach graficznych Makatonu
interpretacja i rozwój nowych złożonych pojęć z SD na podstawie SP
Sesja praktyczna:Powtórzenie gestów Makatonu
wspólne, tematyczne powtórzenie poznanych na szkoleniu gestów z poziomu SP (5-8)
podsumowanie i ocena szkolenia
Wręczenie Certyfikatów uczestnikom szkolenia

 

przerwy pomiędzy ćwiczeniami - ok 10 minut, dłuższa przerwa (sobota) ok.15 minut

Do góry