O nas

Pracujemy od wielu lat z dziećmi niemówiącymi, u których w wyniku zaburzeń wrodzonych lub nabytych występują trudności w codziennym porozumiewaniu się. Nasze doświadczenia w zakresie stosowania różnych systemów AAC "spotykają się" we wspólnym obszarze - skutecznego wykorzystywania znaków manualnych i/lub symboli graficznych programu Makaton.

Założycielką Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (o nazwie wewnętrznej KONI - Komunikacja Osób NIepełnosprawnych) oraz autorką polskich znaków manualnych i adaptacji znaków graficznych systemu Makaton jest dr Bogusława Beata Kaczmarek. Osoba odpowiedzialna w Polsce za kształt i rozwój metody oraz za prowadzenie szkoleń. W latach 2001-2003-2005 w trakcie badań naukowych prowadzonych m.in. w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, stworzyła eksperymentalną (2003-2005) wersję systemu Makaton (nie jest to tłumaczenie wersji brytyjskiej). W latach 2005-2008 weryfikowała skuteczność znaków, a w roku 2008 opracowała wersję Polskich Znaków Manualnych i Znaków Graficznych Programu Makaton. Cały czas prowadzi badania w kierunku rozwoju nowych gestów i symboli graficznych.


dr Bogusława Beata Kaczmarek - autorka polskiej wersji metody Makaton. Osoba odpowiedzialna w Polsce za wszystkie szkolenia (stopnia I, II, III oraz Muzyka i Zabawa) z zakresu Programu Makaton.
Pedagog specjalny i logopeda. Specjalista w zakresie komunikacji AAC - Międzynarodowy Instruktor metody Makaton oraz certyfikowany w Wielkiej Brytanii nauczyciel systemu komunikacyjnego PECS. Dyplomowany terapeuta neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa oraz brytyjskich programów wczesnej interwencji dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagog z kilkunastoletnim doświadczaniem w pracy z małymi dziećmi (wczesna interwencji) z Zespołem Downa oraz współpracy z ich rodzinami. Nauczyciel akademicki (m.in. UAM i UW). Autorka licznych artykułów i publikacji poświęconych edukacji i rehabilitacji osób zespołem Downa oraz dotyczących wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, jak również materiałów dydaktycznych (w tym nośników elektronicznych) poświęconych nauczaniu gestów i znaków graficznych systemu Makaton.

mgr Jolanta Szwiec-Kolanko - asystentka ds. szkoleń. Osoba odpowiedzialna za szkolenia z zakresu stopnia podstawowego (I) i zaawansowanego (II) Makaton.
Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Od wielu lat pracuje z małymi niemówiącymi dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli z zakresu AAC, w tym opracowywania diagnozy umiejętności funkcjonalnych i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Autorka i współautorka artykułów związanych z wymienionymi wyżej obszarami tematycznymi. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.

mgr Dagmara Czernek - asystentka ds. szkoleń. Osoba odpowiedzialna za szkolenia z zakresu stopnia podstawowego (I) Makaton oraz Muzyka i Zabawa w Makatonie.
Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym – dziećmi niemówiącymi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. W swojej pracy oprócz innych systemów AAC, stosuje z dużymi sukcesami metodę Makaton. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Stowarzyszeniem "Mówić bez Słów" oraz Fundacją "Szkoła bez Barier".

Do góry