POZNAŃ

Szkolenie: MUZYKA i ZABAWA w Makatonie
przeznaczenie:

rodzice i specjaliści

warunki uczestnictwa:

posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Biurowiec ATANER (dawna nazwa DELTA) obecnie również napis PSI
sala szafirowa (6 piętro)
ul. Towarowa 35, POZNAŃ
Biurowiec znajduje się po drugiej stronie ulicy, naprzeciw dworca PKP/PKS

data: 30 września 2018

godziny szkolenia: godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM DNIU SZKOLENIA

opłata:

210 zł specjalista
150 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością
160 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- płytę muzyczną CD z piosenkami "Pobawmy się Razem"
- śpiewnik z piosenkami "Pobawmy się Razem"
- torbę
- certyfikat (specjalista)/ zaświadczenie (rodzic)
- catering kawowy

dalejZGŁOSZENIE