GDYNIA

Szkolenie Podstawowe (I)
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice

adres:

Ja Sam Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
ul. Bp. K. Dominika 34
81-402 Gdynia

data: czerwiec-lipiec 2022

czas rozpoczęcia: piątek godz.16.00-20.00 i sobota godz. 9.00-16.15
dla otrzymania certyfikatu - OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W OBU PEŁNYCH DNIACH SZKOLENIA

opłata:

340,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
240,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (nie specjalista) (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
340,00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia);

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziomy 1-4)
- pen drive z symbolami graficznymi Makatonu z poziomów 1-4
- torbę, długopis, identyfikator ze smyczą
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

dalejZGŁOSZENIE

Do góry