GDAŃSK

Szkolenie Podstawowe (I)
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice

adres:

PSONI
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk

data:14-15.04.2023

godziny szkolenia: piątek 16.00-20.00 i sobota 9.00-16.20
dla otrzymania certyfikatu - OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W OBU PEŁNYCH DNIACH SZKOLENIA


dalej PROGRAM szkolenia

opłata:

350,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
270,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (nie specjalista) (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
350,00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia);

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziomy 1-4)
- pen drive z symbolami graficznymi Makatonu z poziomów 1-4
- torbę, długopis, identyfikator ze smyczą
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

 

dalejZGŁOSZENIE

Do góry