Gesty - aktualizacja

Podczas opracowywania (2001-2005) polskiej wersji Makaton®, która nosiła nazwę Polska Wersja Eksperymentalna Makaton®, znaki oraz słownictwo były wielokrotnie weryfikowane w środowisku osób niepełnosprawnych, aby w ten sposób najpełniej zidentyfikować najprostsze w wykonaniu i zapamiętaniu gesty oraz symbole graficzne. Modyfikacje motoryczne zostały dokonane (2006-2008) na kilku gestach m.in.: mama, tata, koniec, chleb, czekolada, cukier, samolot, szkoła, łyżwy, telewizor, robić. Niektóre znaki otrzymały (2010-2011) dodatkowy drugi gest m.in.: smaczny, niegrzeczny, malutki, spać, łóżko, dziękuję; zmieniony został gest (2008) ciocia i wujek.

Zmianom (niewielkim) uległo również Słownictwo Podstawowe, z racji dostosowania do zmieniających się potrzeb społeczności polskiej, technologii, zachowań, m.in.: (2010) usunięcie pojęć: kaseta magnetofonowa, walkmen, magnetofon audio, wideo i włączenie w zmian: CD/DVD, mp3, odtwarzacz DVD; (2011) włączenie: grzeczny, migać, nutella; (2014) włączenie: bać się, czy?; (2015) zamina: sanitariusz na ratownik medyczny; przesunięcie w poziomach: papieros i palić papierosy; (2016) połęczenie: szybko i prędko; (2018) przesunięcie w poziomach: ziemniak; włączenie: wycieczka, plac zabaw, daleko. Nowe pojęcia otrzymały nowe gesty i symbole graficzne.

Docelowa Polska Wersja Makaton® - otrzymała (gesty) dodatkową nazwę KONi® - Komunikacja Osób Niepełnosprawnych.

Do góry