ŻYWIEC

Szkolenie MUZYKA i ZABAWA w MAKATONIE
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice - osoby zaszczepione lub z testem 48 h

warunki uczestnictwa:

posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu
ul. Wincentego Witosa 3
34-300 Żywiec

data:

20.11.2021
czas rozpoczęcia: godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN SZKOLENIA !

opłata:

300.00 zł specjalista
210.00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością
300.00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- śpiewnik "Pobawmy sie Razem"
- płytę CD do śpiewnika "Pobawmy sie Razem"
- torbę
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

dalejZGŁOSZENIE

Do góry