Wyszukiwarka

Strategia wymiany

Program Makaton w nauczaniu symboli graficznych wykorzystuje strategie wymiany podobną do PECS-u* (Picture Exchange Communication System) dla podniesienia efektywności posługiwania się symbolami graficznymi.

Głównym celem strategii wymiany jest nie tylko nauka symboli graficznych, ale nauczenie inicjowania interakcji z drugą osobą. Umiejętności takie jak kontakt wzrokowy, spokojne siedzenie, odpowiadanie na serie pytań lub umiejętność dobierania symboli do przedmiotów lub w pary nie są wymagane. Podstawom celem jest nauczenie interakcji komunikacyjnej, stąd ze strategii wymiany korzystają nie tylko dzieci mające trudności w porozumiewaniu się werbalnym, ale również jest ona efektywnie stosowana wśród dzieci, które wypowiadają słowa, lecz ich nie inicjują lub są echolaliczne np. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autystycznym.

Strategia wymiany przebiega w kilku fazach. W pierwszej dzieci są uczone inicjowania komunikacji. W drugiej rozszerzenia użycia symboli graficznych z innymi osobami i w różnych miejscach. W trzeciej dokonywania wyboru pomiędzy symbolami graficznymi. W czwartej tworzenia prostych zdań oraz precyzowania próśb poprzez wskazanie właściwości przedmiotów.

* dr BB. Kaczmarek posiada kompetencje i Certyfikat w zakresie PECS-u uzyskane w Wielkiej Brytanii oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu systemu. Metoda PECS została przez nią dokładnie opisana w książce pt.: " Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi".