Strategia wymiany

Program Makaton® w nauczaniu symboli graficznych wykorzystuje również (wraz z innymi) Pozytywną Strategię Wymiany (kilka faz), podobną do tej, z której korzysta także PECS* (wywodzi się z kategorii werbalnych zachowań sprawczych Skinera - Verbal Behavior) dla podniesienia efektywności posługiwania się symbolami graficznymi.

Głównym celem strategii jest przede wszystkim nauczenie inicjowania interakcji z drugą osobą. Umiejętności takie jak kontakt wzrokowy, spokojne siedzenie, odpowiadanie na serie pytań lub umiejętność dobierania symboli do obiektów lub w pary nie są wymagane. Podstawom celem jest nauczenie interakcji komunikacyjnej, stąd z koncepcji korzystają nie tylko dzieci mające trudności w porozumiewaniu się werbalnym, ale także jest ona efektywnie stosowana wśród dzieci, które wypowiadają słowa, lecz ich nie inicjują albo są echolaliczne np. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autystycznym.

Strategia wymiany jest pozytywną, gdyż naukę zaczyna się i kończy w przyjemnej dla dziecka atmosferze oraz rozpoczynając od przyjemnych dla niego wzmocnień/nagórd ("pokus komunikacyjnych"), o które dziecko uczy się prosić przy użyciu symboli graficznych; przechodząc z czasem do bardziej zróżnicowanych bodźców.

Strategia przebiega w kilku fazach. W pierwszej dzieci uczą się inicjowania komunikacji. W drugiej rozszerzenia użycia symboli graficznych z różnymi osobami i w różnych miejscach. W trzeciej dokonywania wyboru pomiędzy symbolami graficznymi. W czwartej tworzenia prostych zdań oraz precyzowania próśb poprzez wskazanie właściwości przedmiotów.

* dr BB. Kaczmarek posiada kompetencje i Certyfikat w zakresie PECS-u uzyskane w Wielkiej Brytanii oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu systemu. Metoda PECS została przez nią dokładnie opisana w książce pt.: " Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi".

Do góry