Literatura

dotycząca metody Makaton:

KSIĄŻKI:
1. Kaczmarek B.B. (2021), "Makaton - system wspomagania komunikacji gestem i obrazem". Kraków, Impuls. Książka obejmuje badania naukowe dotyczące wprowadzania gestów oraz bogatą literaturę odnoszącą się do roli gestów w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz opis historii światowego i polskiego AAC.

2. Kaczmarek B.B., Wojciechowska A. (red.) (2015), "Autyzm i AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków, Impuls.

3. Kaczmarek B.B., Grycman M. (2014), "Podręczny słownik terminów AAC - komunikacji wspomagającej i alternatywnej". Kraków, Impuls.

4. Kaczmarek B.B. (red.) (2014), "Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi". Kraków, Impuls.

5. Kaczmarek B.B. (red.) (2010), "Trudna dorosłość osób z zespołem Downa - jak możemy wspomóc?". Kraków, Impuls.

6. Kaczmarek B.B. (red.) (2009), "Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa - teoria i praktyka". Kraków, Impuls.

ROZDZIAŁY w książkach:
1. Kaczmarek B.B. (2011). "Mowa i język dzieci z zespołem Downa - czynniki zakłócające".[w:] Winczura B. (red.), "Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza - edukacja - terapia. Kraków, Impuls.

2. Kaczmarek B.B. (2011), „Godne dzieciństwo i godna starość. O konieczności planowania permanentnych oddziaływań edukacyjno-społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, [W:] „Kierunki edukacji i wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością w biegu ich życia – teoria i praktyka”. Uniwersytet Ped. Kraków.

3. Kaczmarek B.B. (red.) (2009), "Znaczenie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji dla teorii i praktyki rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną". [w:] Żółkowska T., Konopska L. (red.), "W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. US, Szczecin, Wyd. Print Group.

4. Kaczmarek B.B. (red.) (2009), "Nie jak, ale dlaczego? O własnym języku dzieci z autyzmem". [w:] Winczura B. (red.), "Autyzm na granicy zrozumienia". Kraków, Impuls.

5. Kaczmarek B.B. (2007), "Choroby uwarunkowane genetycznie a wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się". [w:] Cytowska B., Winczura B.(red.), "Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne". Kraków, Impuls.

6. Kaczmarek B.B. (2006), "Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton". [w:] Błeszyński J. (red.), "Alternatywne i wspomagające metody komunikacji". Kraków, Impuls.

7. Kaczmarek B.B. (2005), "Wspomaganie mowy gestem, obrazem, słowem - metodą Makaton. [w:] Pilch A., Przebinda E. (red), "Gestem, obrazem, słowem. Materiały z III konferencji - Wspomagające sposoby porozumiewania się". Kraków, Mówić bez słów.

8. Kaczmarek B.B. (2004), "Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami mowy i języka". [w:] Dykcik W., Twardowski A. (red.), "Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń". Poznań, PTP.

ARTYKUŁY:
1. Kaczmarek B.B. (2004), "Przełamywanie barier językowych przez osoby z zespołem Downa". Bardziej Kochani, 2. Warszawa.

2. Kaczmarek B.B. (2003), "Nazwy obrażające – od Mongolizmu do Downizmu". Bardziej Kochani 28 (4). Warszawa.

3. Kaczmarek B.B. (2003), "Makaton - alternatywny i wzmocniony sposób porozumiewania się". Rewalidacja. Czasopismo dla nauczycieli i terapeutów, 1 (13), Warszawa, CPPP.

4. Kaczmarek B.B. (2003), "Makaton–język gestów i symboli". Kraków, Mówić bez Słów. Biuletyn, 2.

Do góry