KRAKÓW

Szkolenie MUZYKA i ZABAWA w MAKATONIE
przeznaczenie:

rodzice i specjaliści

warunki uczestnictwa:

posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Ośrodek Hotelowy Optima – sale konferencyjne (sala/ IV p.)
ul. Malborska 65
30-646 Kraków

data: 12.06.2022

godziny szkolenia: godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN SZKOLENIA


dalej PROGRAM szkolenia

opłata:

300,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
210,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
300, 00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia)

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- śpiewnik "Pobawmy sie Razem"
- płytę CD do śpiewnika "Pobawmy sie Razem"
- torbę
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)
- serwis kawowy

dalejZGŁOSZENIE

Do góry