Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty

Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu®

Certyfikat uprawnia do stosowania metody Makaton® (polskiej wersji KONi) w usprawnianiu rozwoju mowy i porozumiewania się osób z potrzebami komunikacyjnymi, szczególnie dzieci z dysfunkcjami werbalnymi.

Certyfikat nie upoważnia do prowadzenia seminariów, wykładów, kursów i szkoleń na temat metody Makaton. Dla celów nauczania metody wymagane jest dalsze kształcenie.


Warunki uzyskania tytułu Dyplomowanego Terapeuty Makatonu®:
1. wykształcenie wyższe: pedagog, logopeda, fizjoterapeuta;
2. ukończenie szkoleń Makatonu I, II i III stopnia oraz Muzyka i zabawa w Makatonie - jako specjalista;
3. praca m. Makaton (minimu 5 lat);
4. udokumentowane terapie metodą Makaton, czyli przygotowanie sprawozdania z trzech (prze-)prowadzonych terapii metodą Makaton, obejmujące:
a. dane użytkownika (dziecka/dorosłego): imię i nazwisko, wiek, dysfunkcja;
b. podjęte działania-terapia (narzędzia diagnozy, sposób prowadzenia terapii, rodzaj wprowadzanych znaków, inne prowadzone równolegle oddziaływania, ewaluacja);
c. częstotliwość pracy;
d. współpraca z rodziną użytkownika;
e. efekty;
f. film dokumentujący pracę i osiągnięcia zastosowanych działań.
Po pozytywnej weryfikacji sprawozdania możliwe będzie przystąpienie do Kolokwium kwalifikacyjnego
5. Kolokwium kwalifikacyjne obejmuje:
a. sprawdzenie umiejętności diagnostycznych dysfunkcji komunikacyjnych;
b. sprawdzenie biegłości w gestach Makatonu;
c. sprawdzenie biegłości w symbolach graficznych Makatonu;
d. interpretację gestami i symbolami graficznymi Makatonu zadanego tekstu.

Po pomyślnym przejściu kolokwium wystawiony zostanie Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu®
z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Do góry