POZNAŃ

Szkolenie ZAAWANSOWANE (II)
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice

warunki uczestnictwa:

praca znakami Makatonu ok.1 miesiąc (od I stopnia szkolenia)
posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.dla Dzieci Niewidomych
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska

data: 25.11.2023

godziny szkolenia: 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM DNIU SZKOLENIA

opłata:

330,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
280,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (nie specjalista) (zestaw pomocy dyd. + zaświadczenie);
330,00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dyd. + 2 zaświadczenia);


dalej Słownictwo Podstawowe (p.Dodatkowy)

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziom dodatkowy)
- płytę CD z symbolami graficznymi Makatonu z poziomu dodatkowego
- torbę, długopis
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

dalejZGŁOSZENIE

Do góry