Program - Poziom podstawowy (I)

PIĄTEK (16.00-20.00)

dalejZAKRES POZNAWANYCH ZNAKÓW podczas szkolenia: poziomy 1-4

Wspólne porozumiewanie się
ćwiczenia związane z doświadczaniem trudności w porozumiewaniu się,
komunikacja i jej naturalne elementy
Wykład: Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji (AAC)
podstawowe informacje o AAC:
definicje i podział komunikacji AAC
rodzaje i podział znaków AAC
Wykład: Program Językowy Makaton - podstawowe informacje
historia i terminologia
Słownictwo Podstawowe i Słownictwo Dodatkowe (dobór polskich pojęć)
pochodzenie i podział znaków Makatonu
adresaci Makatonu
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 1 poziomu SP (ok. 60 gestów)
nauka symboli graficznych Makatonu z 1 poziomu SP (ok. 60 symboli)
ćwiczenia utrwalające
Wykład: Cel i zalety stosowania znaków Makatonu
podstawowe informacje o zaletach stosowania znaków Makatonu

SOBOTA (9.00-16.15/16.30)

Sesja praktyczna: powtórzenie gestów Makatonu z 1. poziomu SP
ćwiczenia utrwalające
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 2 poziomu SP (ok. 60 gestów)
nauka symboli graficznych Makatonu z 2 poziomu SP (ok. 60 symboli)
ćwiczenia utrwalające
Wykład: Wstęp do symboli graficznych Makatonu
podstawowe informacje o symbolach graficznych Makatonu:
charakterystyka symboli Makatonu
adresaci symboli graficznych Makaton
kryteria tworzenia symboli Makatonu
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 3 poziomu SP (ok. 60 gestów)
nauka symboli graficznych Makatonu z 3 poziomu SP (ok. 60 symboli)
ćwiczenia utrwalające i sprawdzające poznane gesty i symbole Makatonu z p.1,2,3 SP
Sesja praktyczna: Nauka gestów i symboli Makatonu
nauka gestów Makatonu z 4 poziomu SP (ok. 60 gestów)
nauka symboli graficznych Makatonu z 4 poziomu SP (ok. 60 symboli)
ćwiczenia utrwalające
Wykład: Metodyka pracy znakami Makatonu (cz.1.) (sposoby nauczania)
wielospecjalistyczna diagnoza kompetencji istotnych w procesie porozumiewania się znakami Makatonu – diagnoza dla rozwoju (tzw. diagnoza funkcjonalna)
dobór pierwszych pojęć pierwszych znaków (gest i/lub symbol)
sposoby nauczania gestów i symboli Makatonu
Wykład: Metodyka pracy znakami Makatonu (cz.2.) (technologia)
ogólne zasady tworzenia tablic/książek komunikacyjnych
zasady ułożenia symboli w pomocach komunikacyjnych (tematycznie, wg. kodu kolorów, wg. klucza Fitzgeralda)
ogólne zasady wykorzystania symboli graficznych w otoczeniu (etykietowanie, plany dnia, aktywności, etc.)
zastosowanie technologii w pomocach komunikacyjnych
Sesja praktyczna: Powtórzenie gestów
powtórzenie poznanych na szkoleniu gestów Makatonu z poziomu SP (1-4)
podsumowanie i ocena szkolenia
Wręczenie Certyfikatów uczestnikom szkolenia

 

przerwy pomiędzy ćwiczeniami - ok 10 minut, przerwa obiadowa (sobota) ok. 20/25 minut

Do góry